DÜNYA STEM FESTİVALİ (TÜBİTAK Proje No: 399573)

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu proje Türkiye’den başlayıp bütün dünyaya yayılacak bir STEM festivali düzenlemek; okul öncesinden üniversiteye Science=Fen, Technology=Teknoloji, Engineering=Mühendislik ve Mathematics=Matematik alanlarında hem bütünleşik hem de ayrı ayrı disiplinlerin uygulanması şeklinde toplumda farkındalık yaratmaktır.

Projenin ikincil amacı ise STEM’e olan ilgilerini arttırmak ve bu alanda meslek seçmelerine katkıda bulunmak, bilimi ve bilim insanını sevdirmek, toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak ve bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak olarak belirlenmiştir. STEM eğitimi özellikle öğrenci ve öğretmenlere olmak üzere toplumun diğer kesimlerine benimsetmek ve sevdirmek amacıyla yapılacaktır.

Projenin birinci aşaması halka açık bir festival olarak 2018 Eylül ayının son haftası İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Hedef kitle olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin aileleri seçilmiştir. Bunların dışında festival tüm halka açık olarak yapılacaktır.

Projede fen, teknoloji, mühendislik, matematik, robotik, kodlama, programlama, maker, eğlenceli bilim gibi alanlarda faaliyetler yürütülecektir. Yapılacak atölyelerde en başta bütünleşik STEM eğitimi üzerinde durulacak, daha sonra gökyüzü gözlemleri yapılacak, robotik araçlarla programlama, öğrencilere kod yazma çalışmaları yapılacak, kendin yap (maker) ve mühendislik çalışmaları gerçekleştirilecek, bilimi sevdirmek amaçlı eğlenceli bilim şovları düzenlenecek, eğitim teknolojilerinin en güncel aktiviteleri katılımcılarla paylaşılacak ve son bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında söyleşiler gerçekleştirilecektir.

Project Title: World STEM Festival (TUBITAK Project No: 399573)
Project Summary

We aim to organize a STEM festival, which will spread to the whole world, starting from Turkey; to create awareness in society for Science, Technology, Engineering and Mathematics in the form of both integrated and separate disciplines at the university before school; to adapt and ingratiate STEM education to all segments of society, especially students and teachers in this Project. The project will be implemented in 2 stages. The first stage will be held as a public festival at Istanbul Aydın University on the last week of September 2018. Pre-school, primary school, secondary school, high school and university students and teachers have been identified as a target audience. Workshop leaders and speakers in Turkey’s various regions who previously led the executive and workshop in science and society projects will take part in the project. Activities in areas such as science, technology, engineering, mathematics, robotics, coding, programming, maker, fun science will be carried out throughout the project. The workshops will focus on integrated STEM education, observing the sky, programming with robotics tools, writing code to learners, do-it-yourself (maker) and engineering studies. At the same time funny science shows will be organized to love science, the most up-to-date activities of educational technologies will be shared with participants and scientific and technological developments will be discussed. Event website, which valid in the world will be created for the second phase of the project. On this website, all attendees will enter their events in detail. Approved event will be held around the world at the same time in November 2018. The certificate will be issued to the participants. It is expected that the project will become a festival that attracts worldwide attention and will make a sound voice in the country and worldwide. Measurement and evaluation studies will be carried out in two phase. In the first phase, all participants will be filled with questionnaires and scales. The obtained data will be evaluated by frequency, percentage, parametric and nonparametric tests and the resulting data will be converted into an article. In the second phase, the reports and photographs sent by the participants will be evaluated and analysed with descriptive analysis technique.